Selasa, 17 Julai 2012

INKLUSIF


Latar Belakang
Pendidikan insklusif menyediakan peluang bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan seperti Slow Learner, Terencat Akal Ringan, Down Sindrom, Autisme, Epilepsi dan sebagainya supaya dapat belajar di dalam kelas normal bersama rakan sebaya. Mereka diberikan alat sokongan khas seperti mendapat bimbingan dari guru kelas yang bekerjasama denagan guru kelas khas bagi membolehkan mereka mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni dan lain-lain mata pelajaran dengan lebih bekesan.

Rasional
Pendidikan insklusif menjadi satu faktor terpenting dalam usaha meningkatkan intelek, taraf hidup dan budaya untuk meluaskan peluang pendidikan kepada semua warganegara. Program insklusif akan dapat memastikan:
           *      perkongsian kemudahan serta alat-alat tertentu dengan sepenuhnya.
 *      peluang berinteraksi antara kanak-kanak istimewa dengan 
         kanak-kanak lain.
 *      pengagihan perkhidmatan yang lebih adil.
 *      pengagihan sumber yang lebih luas dan adil.
 *      peluang kanak-kanak istimewa menyesuaikan diri dalam masyarakat.
 *      menerapkan nilai-nilai murni antara kanak-kanak istimewa 
         dengan kanak-kanak lain.

Matlamat
Pendidikan insklusif adalah merujuk kepada percampuran (mainstreaming) kanak-kanak pendidikan khas di sekolah-sekolah normal. Hakikatnya ini memberi peluang kepada kanak-kanak istimewa untuk belajar di sekolah-sekolah normal dan menyertai aktiviti-aktiviti yang ada. Dengan ini, peluang untuk mereka menyesuaikan diri dari awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan biasa dapat dialami dan seterusnya mewujudkan golongan yang berupaya, mampu berdikari dan berkeyakinan.

Objektif
Kanak-kanak dapat belajar dengan kadar lebih berkesan dalam kelas biasa daripada mereka berada dalam situasi yang terpisah. Ini kerana pertambahan peluang-peluang untuk belajar dan mempraktikkan kemahiran-kemahiran baru dalam konteks yang lebih natural dengan wujudnya model-model rakan sebaya (role model)
*      Apabila semua kategori kanak-kanak ditempatkan dalam kelas biasa    bersama , mereka dapat membina suatu hubungan yang bermakna     dan saling menguntungkan bersama.
*   Murid-murid normal mendapat keuntungan daripada usaha-usaha mereka menyokong dan membantu mengendalikan rakan-rakan ‘Khas’ sekelas mereka. Mereka juga dapat belajar memahami rakan- rakan ‘Khas’ ini tanpa mengira perbeza, kekurangan dan kecacatan.
* Pendidkan insklusif menyediakan peluang yang lebih kepada kanak-kanak istimewa untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan.


STRATEGI PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INSKLUSIF

Pada peringkat permulaan pendidikan insklusif dijalankan secara ‘Partikal Integration’ sahaja. Perlaksanaan yang dijalankan secara berperingkat ini bertujuan bagi memudahkan pihak pentadbiran mengenal pasti guru-guru kelas normal yang sesuai dan inovatif sabagai guru integrasi. Pilihan yang tepat ini sangat penting dalam menjayakan program pendidikan insklusif. Pada tahun 2006 sabagai tahun permulaan, program pendidikan insklusif ini dijalankan secara ‘Partikal Inclusion’. Berikut disenaraikan langkah-langkah yang telah dijalankan dalam pelaksanaan pendidikan insklusif di sekolah ini.
1.     Mengadakan sesi perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru     kelas normal yang akan terlibat dengan pelaksanaan program pendidikan insklusif.
2.      Mengumpul, menganalisis data dan maklumat murid-murid khas yang 
      akan mengikuti program pendidikan insklusif.
3.    Mengadakan sesi suai kenal di antara kanak-kanak khas dan kanak-kanak normal.
4.  Menyediakan kemudahan bagi memenuhi keperluan fizikal kanak-kanak khas dalm bilik darjah biasa.
5.     Meninjau sejauh mana kemahiran yang telah diajar di kelas normal.
6.   Guru Pendidikan Khas menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak khas ini.
7.     Menyediakan alat bantu mengajar mengikut keperluan kanak-kanak khas.
8.  Kanak-kanak khas ini ditempatkan dalam kumpulan kanak-kanak normal semasa mengikuti sesi P&P di dalam kelas normal.
9.     Menjalani P& P mengikut jadual yang telah ditetapkan.
10.  Penilaian keberkesanan program pendidikan insklusif dijalankan secara berperingkat-peringkat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan